Co to jest postać w czasowniku

Uwagi: diĝir oraz ki oznaczają tutaj determinatywy, w analizie umieszczone są one w indeksie górnym; pa.te.si oraz šir.bur.la to tzw. złożenia typu. Fragment jest tak obszerny, że trudno detalicznie odnieść się do wszystkich zdań. W zakresie ogólnym odpowiedź brzmi: można, jeśli autor sprawi. Used to, be used to, get used to w kategorii Gramatyka angielska - Konstrukcje gramatyczne. Nauka języka z serwisem Angielski w pigułce. W najwcześniejszej epoce, tzn. w języku praindoeuropejskim, były zaimki kъ(to) w r. m. i čь(to) w r. n. Nas interesuje ewolucja odmiany zaimka M. Część zdania, która stanowi uzupełnienie treści czasownika, przymiotnika i czasami przysłówka. Występuje w rzeczowniku lub zaimku w przypadku. Aaschendorf - od nazwy miejscowej Aschendorf w Dolnej Saksonii i w Czechach, ta od niemieckiego rzeczownika Asche ‘popiół’ i Dorf ‘wieś’.