Dlaczego w kosciele przechowywany jest najswietszy sakrament

Przechowywana Eucharystia. W cerkwiach prawosławnych Najświętszy Sakrament (przechowywana Eucharystia) jest trzymany w tabernakulum znanym pod nazwą.