Jak dojechać do światowego centrum słuchu

Terminy wizyt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu ustalane są osobiście w rejestracji pacjentów, telefonicznie, listownie oraz za pomocą poczty. Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy ogólnej OMNIBUS. Warunkiem przystąpienia klasy do konkursu jest wybranie reprezentacji klasy oraz wypełnienie. Działalność kliniczna. Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ramach hospitalizacji Nauka i badania. Obszary badań W.