Jak holować saaba 95

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy - Dział II Ruch drogowy.