Jak liczyć średnią z godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie. W dniu 26 maja 2017 roku geodeci z klasy 3TMG wykonywali pomiary geodezyjne w ramach geodezyjnych ćwiczeń terenowych na brzeskim Rynku. Zadanie polegało. 1. Płaca nauczycielska jako wynagrodzenie ze stosunku pracy Podstawą zatrudnienia nauczycieli, tak w szkołach publicznych, jak i niepublicznych, w. Wskazówki dla użytkowników Przed wypełnieniem pól. Przed przystąpieniem do pracy należy wiedzieć, że już na samym początku następuje. Nr str. 3 Dział 4. SKŁADNIKI KOSZTU PRACY (brutto w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku) W dziale tym należy ujmować wyłącznie wypłaty dla osób. Jak sobie poradzić z podziałem subwencji oświatowej w przypadku godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Większość nauczycieli w szkole posiada …. 3.1. bez przeliczenia na pełne etaty. 3.2. w przeliczeniu na pełne etaty: Dział 3. CZAS PRACY (w tys. godzin, z jednym znakiem po przecinku) Czas pracy.

4. Jak należy postąpić w przypadku Zespołu Kształcenia Zawodowego - składającego się z dwóch odrębnych jednostek: Centrum Kształcenia. 3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.