Jak obliczyć średnią arytmetyczną temperatury

Odchylenie standardowe zmiennej losowej. Odchylenie standardowe zmiennej losowej oznacza się tradycyjnie przez σ (małe greckie sigma) i definiuje jako pierwiastek.