Jakość powietrza w krakowie

Powietrze w Krakowie. Sprawdź stan jakości powietrza w Krakowie. Aktualne wartości stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Zobacz, jaka jest aktualna jakość powietrza w Polsce i dowiedz się, czym dokładnie jest smog i jak z nim walczyć. W dniu 22 marca 2017 roku we Wrocławiu odbyło się X spotkanie polsko – czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w dniu 15 lutego 2017 r. wystąpiło na terenie Krakowa i Tarnowa przekroczenie. Średnia zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 w Krakowie na: 2017.06.01 godz.14:32:26 wynosi 16 µg/m³ . Stan BARDZO DOBRY. Średnia liczona z 8 stacji. Mapa stacji automatycznych monitoringu poziomu pyłu zawieszonego PM10. Prezentacja dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie. Prezentowane prognozy informują o przewidywanych prawdopodobnych poziomach stężeń zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym, istnieje ryzyko, że.

WawaLove - Normy przekroczone o ponad 1000 proc! Dramatyczna jakość powietrza w całym kraju - Fatalny stan jakości powietrza w całym kraju. Normy PM2. Małopolski Urząd Wojewdzki w Krakowie zaprasza na oficjalną stronę internetową. Na witrynie zapoznacie się Państwo między innymi z działalnością. Delegatura WIOĹ w Nowym SÄ czu : GĹ Ăłwny Inspektorat Ochrony Ĺ rodowiska: Ministerstwo Ĺ rodowiska Internetowy System AktĂłw Prawnych.