Nip-8 do zus

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl. Po rejestracji spółki, należy bowiem złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego formularz NIP-8. Wskazany formularz obejmuje dane. Poradniki: Plik: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów: pobierz.pdf: ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i. Crp kep pola jasne wypeŁnia skŁadajĄcy, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie duŻymi, drukowanymi. Wtorek, 30 grudzień 2014 00:00 Od 01.12.2014 r. nowy sposób rejestracji podmiotu i aktualizacji danych w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS: NIP-8. Pusty i przykładowo wypełniony formularz NIP-8 służący do zgłoszenia aktualizacji konta do zbierania 1% przez OPP. Do 15 dnia każdego miesiąca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od.

Do 1 lutego 2016 r. należy złożyć ZUS IWA za 2015 r., czyli informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jak prawidłowo. Wyrejestrowanie płatnika składek (ZUZ ZWPA) należy przekazać do ZUS - w formie obowiązującej danego płatnika tj: poprzez przekaz elektroniczny w. Zus rsa imienny raport miesiĘczny o wypŁaconych Świadczeniach 4 i przerwach w opŁacaniu skŁadek do czego sŁuŻy dokument zus rsa? dokument zus rsa.