Wał miedzeszyński 384 jak dojade

Teatr Żydowski w Warszawie istnieje od 65 lat; to jedyny w Polsce i jeden z dwóch w Europie teatrów grających spektakle w języku jidysz. Patronkami. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przekierowanie zadzia³a tylko podczas klikniêcia na odno¶nik bezpo¶rednio na stronach serwisu Reporter.pl.